1. Najpierw pobierz na swój komputer: najnowszą wersję oprogramowania LG UP, KDZ i sterowników LG.
  LG UP 1.14
  LG UP 1.16
  UPPERCUT
  Sterowników LG
 2. Zainstaluj najnowszą wersję LG UP.
 3. Wyłącz urządzenie, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz zwiększania głośności


 4. Przytrzymując klawisz zwiększania głośności, podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
 5. Zwolnij klawisz zwiększania głośności, gdy na ekranie pojawi się "Tryb pobierania”.
 6.  Następnie otwórz UPPERCUT i wybierz przycisk "Odśwież".


 7. Wybierz żądany plik KDZ


 8. kliknij przycisk "Start".


 9.  To wszystko! W ciągu kilku minut najnowsza aktualizacja oprogramowania zostanie zainstalowana w telefonie.
 
 1. Najpierw pobierz i zainstaluj na swój komputer: LG Flash Tool 2014, oprogramowanie KDZ i sterowniki LG.
  LG Flash Tool 2014
  Sterowników LG
 2. Wyłącz urządzenie, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz zwiększania głośności.


 3. Przytrzymując klawisz zwiększania głośności, podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
 4. Zwolnij klawisz zwiększania głośności, gdy na ekranie pojawi się "Tryb pobierania".
 5. Następnie otwórz LG Flash Tool 2014 .
 6. Następnie wybierz żądany plik KDZ i kliknij «CSE Flash» 7. Teraz kliknij «Start».


 8.  Kiedy zobaczysz «Wybierz kraj i język», wybierz «Inne» z pierwszej listy, a następnie «Angielski».


 9. Na koniec kliknij OK.


 10. To wszystko! W ciągu kilku minut najnowsza aktualizacja oprogramowania zostanie zainstalowana w telefonie.

GDPR